• 08:00 - 14:30 | 10:00 - 16:30

    Sunday - Holiday

  • UDISE code: 27250211011

    CBSE Exam Code: 30637

    Affiliation No: 1130569

Parents Teachers Association

ZAINABIA ENGLISH MEDIUM SCHOOL, KATPHAL

Parents Teachers Association
       Nursery        Dr Aniket Kothawale & Sandip Lagad        Mrs Vrunda Pote 
       LKG        Mr. Ravindra Gawand & Santosh Wagh        Mrs.Deepa Sheety 
       HKG        Mrs Nilofar Baldar        Mrs.Ummeayman Pittalwala 
       STD 1        Mr Prashant Bhosale        Mrs.TAHERA NASIKWALA 
       STD 2        Mr Pankaj Dhane        Mrs.VAISHALI KALE 
       STD 3        Mr Amol Dhumal        Mrs.Prajakta Ghumatkar 
       STD 4        Mrs Noori Khan        Ms.Mamta Ahuja 
       STD 5        Mr Dada Choudhar        Ms.Saili Gaikwad  
       STD 6        Mr Shahajahan Mulani        Ms.Masia Shaikh 
       STD 7        Mrs Varsha Mule        Mr.Yusuf Janodwala 
       STD 8        Mr Estekhar Shaikh        Mrs.Tasneem Ezzy  
       STD 9        Mr Bharat Bhong        Mrs.Sucheta Gajakas 
       STD 10        Mrs Rupali Girme        Mrs Parveen Inamdar